Nota legal

1. Àmbit d'aplicació

Aquesta nota conté les condicions que regulen l'ús i l'accés al lloc web http://www.ormetal.es (en endavant lloc web) i les responsabilitats que es deriven del seu ús.

S'entendrà que l'accés o l'ús del lloc web per part de l'usuari implica l'adhesió del mateix a totes les condicions que ORMETAL ALUMINIS SLU tingui publicades en aquest moment en la web.

2. Titular

El titular d'aquest lloc web és ORMETAL ALUMINIS SLU, amb domicili social a Llevant,7 17458 Fornells de la Selva (Girona), amb correu electrònic ormetal@ormetal.es, amb CIF B17932369, i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, full 43363, secció 8, foli 115, llibre 2554.

ORMETAL ALUMINIS SLU és una empresa especialitzada en Fabricació de finestres d'alumini i PVC.

3. Objecte

L'objectiu d'aquest lloc web és informar de l'activitat que desenvolupa ORMETAL ALUMINIS SLU, en l'àmbit de la seva activitat de Fabricació de finestres d'alumini i PVC.

4. Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d'aquest lloc web, descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de software i combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas l'accés a aquest lloc web implica cap mena de renúncia, de transmissió o de cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol acte que es faci amb la totalitat o part de la informació que conté aquest lloc web i que no hagi estat autoritzada de forma expressa pel titular estan prohibits.

L'usuari s'obliga a utilitzar els contenidors de forma diligent, correcte i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se a suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de ORMETAL ALUMINIS SLU o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que podessin incloure's en els continguts. Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'usar els contenidors i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera la informació

www.ormetal.es és un domini registrat per ORMETAL ALUMINIS SLU. Aquest domini no pot ser usat, llevat d'autorització expressa i prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de ORMETAL ALUMINIS SLU de manera que es podés causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de ORMETAL ALUMINIS SLU.

5. Accés

Els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta.

6. Política de confidencialitat i protecció de dades

6.1 Dades del responsable del fitxer i de contacte de DPO

● Identitat: Ormetal Aluminis SLU
● Adreça i codi postal: Llevant, 7 - 17458
● Telèfon: 972 476 127
● Correu electrònic: ormetal@ormetal.es
● Dades de contactes del DPO: Margarita

6.2 Finalitats del tractament

Li informem que les dades que ens faciliti a través de qualsevol medi (pàgina web, correu electrònic, formularis en paper i/o qualsevol altre document) seran incorporades en un fitxer titularitat de ORMETAL ALUMINIS SLU degudament registrat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

ORMETAL ALUMINIS SLU tractarà la informació que ens proporcionin les persones interessades amb les finalitats següents:

• Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis que ens formulin les persones interessades.

• Enviar-li comunicacions sobre novetats, productes o serveis. Les persones interessades podran donar-se de baixa d'aquestes comunicacions en el correu electrònic ormetal@ormetal.es.

• Gestionar els Currículums Vitae (CV) rebuts dels candidats a través de qualsevol forma de contacte que es posi a disposició de l'usuari a través d'aquesta pàgina web amb la finalitat de participar en els processos de selecció i reclutament de ORMETAL ALUMINIS SLU. Vostè autoritza expressament a ORMETAL ALUMINIS SLU al tractament de les vostres dades per aquesta finalitat. ORMETAL ALUMINIS SLU tractarà les vostres dades i la informació que heu aportat per als processos de selecció de forma estrictament confidencial, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i/o accés no autoritzat. ORMETAL ALUMINIS SLU podrà conservar el seu CV durant el termini màxim d'un any. En finalitzar aquest termini procedirà a la seva destrucció en compliment del principi de qualitat de dada.

Criteris de conservació de les dades Durant el temps que sigui necessari per complir les finalitats descrites anteriorment.

6.3 Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d'informació o consulta sobre els nostres serveis, així com per a l'enviament de comunicacions sobre productes o serveis realitzats per ORMETAL ALUMINIS SLU.

6.4 Destinataris

No se cedeixen dades de caràcter personal a tercers, llevat disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

6.5 Procedència

Les dades de caràcter personal s'obtenen directament de les persones interessades.

No es tracten dades especialment protegides.

6.6 Drets

Dret d'accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si ORMETAL ALUMINIS SLU està tractant dades personals que els concerneixi o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres causes, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que es van recollir.

Dret a la limitació i oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades que, en aquest cas, només es conservaran per a l'exercici o defensa de reclamacions. En circumstàncies determinades i per causes relacionades amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ORMETAL ALUMINIS SLU deixarà de tractar les dades, exceptuant motius legítims imperiosos, o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol medi de comunicació davant d'ORMETAL ALUMINIS SLU, a l'adreça indicada a l'apartat 2 d'aquest avís legal, adjuntant una fotocòpia del DNI del titular de les dades o en el correu electrònic ormetal@ormetal.es

6.7 Actualitzacions i modificacions

ORMETAL ALUMINIS SLU es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de protecció de dades. Si es produís alguna modificació, el text nou seria publicat en aquesta pàgina, des d'on es podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeixi al web.

6.8 Canal de comunicació i suport

Les persones interessades podran comunicar a ORMETAL ALUMINIS SLU qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política a l'adreça ormetal@ormetal.es

7. Responsabilitat i obligacions

Responsabilitat pel que fa al contingut

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i la seva finalitat i efectes són informar dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial exclusivament.

ORMETAL ALUMINIS SLU s'eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l'usuari del lloc web com a conseqüència de la informació que contingui, en especial pel que fa a les característiques tècniques dels cables.

L'entitat ORMETAL ALUMINIS SLU rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom així com de la responsabilitat que es derivi del mal ús dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés de forma temporal o definitiva.

Responsabilitat respecte els enllaços a altres pàgines web (links)

Els enllaços introduïts en el correu electrònic ormetal@ormetal.es són simplement informatius, per això, ORMETAL ALUMINIS SLU no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis que es facilitin a través d'aquests llocs web. ORMETAL ALUMINIS SLU declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, en especial el contingut, referent a aquesta pàgina.

Responsabilitat en el supòsit que aquesta pàgina sigui la destinació de l'enllaç introduït en una altra pàgina

Quant als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc web així com en cas que qualsevol usuari, entitat o pàgina web volgués establir algun tipus d'enllaç amb destinació al lloc web de ORMETAL ALUMINIS SLU haurà d'atenir-se a les estipulacions següents:

- Haurà de sol·licitar autorització prèvia i haurà de consignar per escrit la seva forma expressa d'atorgament.

- Només es podrà dirigir a la pàgina d'inici

- L'enllaç ha de ser absolut i complert, és a dir, ha de conduir a l'usuari a la pròpia adreça de ORMETAL ALUMINIS SLU i ha de comprendre completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, llevat autorització expressa i per escrit de ORMETAL ALUMINIS SLU, la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de ORMETAL ALUMINIS SLU, incloure'l com a part de la seva web o dintre d'un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines web.

- No es donarà cap tipus d'indicació errònia o incorrecta referent a ORMETAL ALUMINIS SLU.

- En cas de voler fer constar algun signe distintiu de ORMETAL ALUMINIS SLU, com per exemple marques, logos, denominació... serà necessària la autorització escrita.

- El titular de la pàgina que ofereix l'enllaç haurà d'actuar de bona fe i no pretendre afectar negativament a la reputació o bon nom de ORMETAL ALUMINIS SLU.

- Es prohibeix, llevat autorització expressa de ORMETAL ALUMINIS SLU, donar d'alta elements de text de la marca o logo, el nom del domini o la denominació social de ORMETAL ALUMINIS SLU com a paraula clau (“metatags o metanames”) per a la cerca de llocs webs que es realitzi a través de cercadors.

ORMETAL ALUMINIS SLU no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte referent a la pàgina web que ofereix l'enllaç. L'establiment de l'enllaç no implica l'existència de cap tipus de relació, col·laboració o dependència de ORMETAL ALUMINIS SLU amb el titular d'aquesta pàgina web.

Responsabilitat aspectes tècnics

ORMETAL ALUMINIS SLU no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web ni que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible.

ORMETAL ALUMINIS SLU no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos els danys a sistemes informàtics i la introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per internet necessària per a l'ús d'aquest lloc web.

ORMETAL ALUMINIS SLU informa que alguna de les pàgines del lloc web pot instal·lar cookies de forma automàtica en el vostre navegador. Si ho desitgeu, podeu configurar el navegador de manera que us avisi quan rebeu una sol·licitud de cookies o bé perquè les rebutgi. Podeu obtenir més informació en aquests enllaços: http://www.agpd.es o http://www.mityc.es/dgdsi/lssi.

Obligació dels usuaris

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que ORMETAL ALUMINIS SLU pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Pel que fa a la navegació, l'usuari es compromet a observar de forma diligent i fidel les recomanacions que estableixi ORMETAL ALUMINIS SLU pel que fa a l'ús del seu lloc web. Per això, ORMETAL ALUMINIS SLU es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

8. Durada i modificació

ORMETAL ALUMINIS SLU tindrà dret a modificar els termes i condicions estipulats aquí de manera unilateral, total o parcial. Qualsevol canvi apareixerà de la mateixa manera en què es troba en aquesta nota legal.

La vigència temporal d'aquesta nota coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què es modifiquin de forma total o parcial per ORMETAL ALUMINIS SLU.

ORMETAL ALUMINIS SLU podrà suspendre, interrompre unilateralment o donar per acabada l'operativitat d'aquest lloc web sense possibilitat de sol·licitar indemnitzacions per part de l'usuari. Després d'aquesta extinció, l'usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre ORMETAL ALUMINIS SLU que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc web o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l'usuari de la mateixa.

9. Legislació i jurisdicció

Aquestes condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola.

Els usuaris i l'empresa ORMETAL ALUMINIS SLU amb renúncia expressa dels seus drets, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que podessin sorgir derivats d'aquesta nota legal als Jutjats i Tribunals de Girona.